Odszkodowanie z AC: dopłaty – jak otrzymać


Odszkodowanie z AC: dopłaty – jak otrzymać

Full Description


Czasem pojawiają się zdarzenia, iż ofiara w wypadku na drodze dostaje zaniżoną rekompensatę z ubezpieczenia cywilnej odpowiedzialności. W takim razie należy wejść na stronę http://www.bekerpolska.pl, dzięki jakiej osoby prywatne oraz przedsiębiorstwa mogą starać się o podwyższone odszkodowanie z OC sprawcy. Aby można było starać się o odzyskanie rekompensaty OC, muszą być spełnione konkretne wymogi. Po pierwsze wypadek musiał mieć miejsce na terenie kraju. Postępowaniem uzyskania rekompensaty zajmuje się specjalista, jaki oferuje zakupienie kompensat przedsiębiorstwom odkupującym odszkodowania.